Mighty sounds 

Teplé sudy budou nahřáté od pátku do neděle. / Enjoy our HOT TUBs from Friday to Sunday.

 • pátek/ Friday 14:00 - 22:00 hod/ hours
 • sobota a neděle/ Saturday and Sunday 12:00 - 22.00 hod/hours

Rezervujte si volná místa v sudech dopředu, počet míst je omezen. / Book seats in the Hot tubs, the number of places is limited

Užili jste si už někdy festival ze sudu?

Přijďte si užít zábavu a poslechnout hudbu do cedrových koupacích sudů HOT TUBs. Ze sudů bude výhled na hlavní stage, můžete se těšit na příjemnou vodu, zábavu a relax. Sudové city nabízí čisté osušky, lehátka ve stínu, vodu s mátou a citrónem, převlékárnu. V koupacích sudech je šest míst. Je možné si rezervovat sud také soukromě dopředu, pokud utvoříte skupinku alespoň pěti hottubáků.

Have you ever enjoyed the festival from Hot tub?

Come and enjoy the fun and listen the music in cedar HOT TUBs. From the Hottubs you will see the main stage. In our Hottubs there will be always pleasant water, fun and relaxation. The Hottubs city offers: clean bath towels, deck chairs in the shade, mint and lemon water and dressing room. Every Hottub has have six seats. It is possible to book the Hottub privately in advance if you make a group of five HOTTUBERS.

Koupel v sudu na 1 hodinu zahrnuje:

 • Luxusní cedrové sudy ze dřeva, vytápěné na příjemnou teplotu (dle počasí). V sudech je šest laviček, které budou obsazovány. Je možné si pronajmout místo v sudu, nebo rezervovat celý sud.
 • Jedna čistá osuška zapůjčená na osobu 
 • Lenošící lehátka
 • Pro každého hottubáka máme neomezené množství pramenité vody, aby byl dodržen pitný režim

Bath 1 hour in Hot tub includes:

 • Luxury cedar Hot tubs, heated to a comfortable temperature (depends on the weather).
 • There are six benches for six persons in the every Hot tub which will be occupied.
 • If you make a group of five people, it is possible to book a Hottub privately.
 • One clean bath towel per person.
 • Lounger in the shadow.
 • For every Hottuber, we will have an unlimited amount of coolled spring water.

Důležité informace

 • Přijďte do sudo city o 15 minut dříve, než je vaše rezervace, abychom vám stihli včas předat informace a byli jste připraveni ke vstupu do koupacího sudu. Pokud nedorazíte do 10 minut po začátku vaší rezervace, vyhrazujeme si právo místo v sudu opět pronajmout. Za zmeškané rezervace zaplacené vstupné nevracíme. 
 • Vstupenky jsou nevratné, ale jsou přenosné na další osobu.
 • Do sudu je povolen vstup pouze v čistých plavkách. Je zakázáno používat spodní prádlo, nebo běžné oblečení. Pokud nebudete mít vlastní plavky, je možné si u nás čisté plavky zapůjčit.
 • Každý je povinen se před vstupem do koupacího sudu řádně umýt mýdlem a vysprchovat. K dispozici jsou teplé sprchy v areálu, popřípadě sprcha u hot tub city (vodu nám bude pomáhat ohřívat slunce, budeme mu fandit).
 • Do sudu je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a drog. Vyhrazujeme si právo odmítnout vstup osobám, u kterých budeme mít podezření, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu.
 • Je zakázáno konzumovat v sudech jakékoliv vlastní jídlo a pití z hygienických důvodů. Pitný režim bude námi zajištěn.
 • Voda v koupacích sudech bude hygienicky ošetřena a filtrována.

Important information:

 • Come to Hot tub city 15 minutes before your reservation so that we can get you information in time and you will be ready to enter the Hottub.
 • If you don‘t come 10 minutes after the start of Your booking, we reserve the right to rent your seats in the Hottub.
 • We will not refund the paid for missed reservations.
 • Tickets are not refundable but are transferable to another person.
 • Enter the Hottub only in clean swimsuits.
 • It’s not possible to use underwear or regular clothing.
 • If you do not have your own swimsuit, it’s possible to rent a clean swimsuit with us.
 • Everyone is required to wash properly with soap and shower before entering the bath.
 • It is forbidden to consume any own food and drink for hygienic reasons in the barrels.

 • The drinking regime will be secured by us.
  Water in baths will be hygienically treated and filtered.

 

koupací sud

Ceník / price list

       

Místo (osoba v sudu na 1 hodinu)                                                           400 CZK

Seat (person in Hot Tub for 1 hour)                                                       16 €

Pronájem celého sudu skupinou (max. 6 osob)                              2 000 CZK

Rent of the whole Hot Tub of the group (max. 6 persons)         80 €

 

 

 
 

Pátek

Friday

 

volná místa

free seats

 Sobota

Saturday

 

volná místa

free seats

 Neděle 

Sunday

volná místa 

free seats

 
     12:00 - 13:00  30  12:00 - 13:00  20
      13:00 - 14:00  23   13:00 - 14:00  36
 14:00 - 15:00   36  14:00 - 15:00  36  14:00 - 15:00   36
 15:00 - 16:00  21   15:00 - 16:00  30   15:00 - 16:00  36
 16:00 - 17:00  21   16:00 - 17:00  32   16:00 - 17:00  36 
 17:00 - 18:00  36   17:00 - 18:00  36   17:00 - 18:00  36 
 18:00 - 19:00  36   18:00 - 19:00  36   18:00 - 19:00  36 
 19:00 - 20:00  30   19:00 - 20:00   30   19:00 - 20:00  36 
 20:00 - 21:00  25   20:00 - 21:00  32   20:00 - 21:00  36 
 21:00 - 22:00  31   21:00 - 22:00  32   21:00 - 22:00  36 

Rezervace přes kontaktní formulář, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat info%z%cedrovesudy.cz nebo tel. + 420 723 364 204

Reservations via the contact form, for questions contact us at info%z%cedrovesudy.cz or phone number + 420 723 364 204

 

Video
Fotogalerie